Opzet fonds voor startende ArtEZ-studenten-ondernemers

Prikbord 04 okt 2017

Omschrijving

Kick-off op 26 oktober


Artikel

De academie Dans&Theater van ArtEZ Hogeschool voor de kunsten wil een laagdrempelig fonds waar studenten kleine bedragen kunnen aanvragen om buiten het curriculum projecten te kunnen realiseren. En dus kunnen starten met ondernemen tijdens de studie. Daarvoor willen we twee soorten onderwijsvouchers uit gaan geven: 


Lowprofile: studenten kunnen met een plan met begroting op één A4’tje een bedrag aanvragen van maximaal €300. Uitsluitsel binnen 2 weken. Betreft alleen out-of-pocketkosten. Tegenprestatie is een (video-/foto-)verslag op website of facebook.

Opgeschaald: studenten vragen een groter bedrag aan. Hiervoor moeten ze een steviger plan neerleggen met bijpassende begroting. Dit plan wordt beoordeeld door een kleine commissie, toekenning duurt iets langer. Bovendien wordt een grotere tegenprestatie verwacht. Dit kan in materiele en/of immateriële vorm zijn. De bedoeling is dat de studenten zodra ze afgestudeerd zijn, iets terug doen voor hun opleiding, voor de studenten-alumni-gemeenschap. Dat kan een geldelijke donatie zijn, maar ook een lezing, een workshop, het aannemen van stagiaires, mee denken met verbeteringen voor de opleiding, etc.

 

Community

 

Studenten die geld krijgen, worden automatisch onderdeel van een community; een groep, een netwerk van studenten, docenten, medewerkers alumni en andere betrokkenen bij de academie waarbinnen het uitwisselen van kennis, kunde, ervaring, contacten, diensten en middelen centraal staat.

Het idee van de community is dat als je iets geeft, je – vroeg of laat – ook weer iets terugkrijgt. Het is dus van belang te zorgen dat het voor alumni lonend is betrokken te blijven bij deze club. Zo kunnen ze stagiaires werven, hun netwerk onderhouden of uitbreiden en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen – zowel binnen het werkveld als vanuit het onderwijs. Daarom wordt ieder jaar een symposium georganiseerd voor alle leden van de community. Sprekers kunnen dan voor een groot deel leden uit diezelfde community zijn, evt aangevuld met mensen van daarbuiten.

 

Partners gezocht

Een Hogeschool heeft niet de middelen om een dergelijk fonds op te zetten. Daarom vraagt ArtEZ ondersteuning bij partners in Arnhem die dat wel kunnen realiseren. Dat kunnen bedrijven, particulieren, organisaties zijn. Deze partners zijn geïnteresseerd in kunst en ondernemen. En zijn bereid een bedrag van € 2.500 bij te dragen aan het fonds. De RABO bank Arnhem heeft de eerste bijdrage toegezegd.
Voor deze kansen die de partners onze studenten bieden geven wij het volgende terug:

-         directe betrokkenheid bij de academie Dans &Theater van ArtEZ en genieten van de innovatieve inzet van jonge mensen

-         mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief podiumkunstenaars in te huren

-         mogelijkheid om een vraag uit het bedrijf te laten challengen door een groep studenten

-         jaarlijks een theaterdiner met de beste voorbeelden uit de ondernemende beroepspraktijk.

 

Doel: een jaarlijks gevuld fonds

Wij zouden graag een fonds van ca € 25.000 per jaar willen vullen. Om daarmee jaarlijks 40 studenten de ervaring te geven om alvast tijdens de opleiding te ondernemen. Het betreft hier studenten van de dansopleiding, studenten van de toneelschool, studenten van de opleiding docent dans en docent theater.

 

Kick off

Om ons doel te bereiken willen we, samen met de RABO bank Arnhem, mogelijke partners uitnodigen voor een eerste kick off van het fonds. Wij bieden de Partners een spannende avond in een van onze dansstudio’s bij ArtEZ. Met diner en voorstellingen. Tussendoor ontvouwen we onze plannen en vragen we reflectie daarop. En in een later stadium vragen we of de mogelijke partners ook echt partner willen worden.

Alles speelt zich af op donderdag 26 oktober tussen 18 en 21 uur.

Informatie bij BArt Huydts, directeur Art Business Centre, op B.Huydts@artez.nlAfbeeldingen


Auteur

OKA profile pic
OKA
Ondernemers Kontakt Arnhem

Bijlagen