Juridische Kenniscafé Legal Valley 9 maart 2018

Prikbord 06 feb 2018

Omschrijving


Artikel

In navolging van de drie succesvolle kenniscafés die in 2017 zijn georganiseerd (over Scheiding der machten, De verwarde mens en De weerbare overheid) worden ook in 2018 drie kenniscafés georganiseerd. Opzet van de kenniscafés is dat een actueel juridisch-maatschappelijk thema door de gastheer wordt ingeleid waarna aanwezige juristen met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp.  Vervolgens wordt de discussie gecontinueerd tijdens een borrel waarin aanwezigen beter kennis met elkaar kunnen maken.

Het eerste kenniscafé van het jaar wordt op vrijdag 9 maart georganiseerd in het Honingcomplex te Nijmegen. Gastheer is Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, en het onderwerp is voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen heel toepasselijk; “lokaal bestuur en juridische kaders”. Tijdens het kenniscafé wordt ingegaan op het recht en de lokale democratie; hoe gaat  het gemeentebestuur om met juridische kaders en  bestuurlijke doelstellingen die hier buiten lijken gaan.  Een bijeenkomst over regels, pragmatisme, experimenten en alternatieven. Hoe gaat een gemeente om met vuurwerkvrije zones, experimenten met wietteelt, bijverdienen in de bijstand en blurring van bedrijfsactiviteiten? Het programma ziet er als volgt uit;

 

15.00     Welkom door burgemeester Hubert Bruls

15.10     Inleiding door Prof. Solke Munneke hoogleraar staatsrecht  van de Rijksuniversiteit Groningen

15.40     Co referaat door Martijn Leisink, wethouder Financiën van de gemeente  Arnhem

15.55     Casus Honig fabriek; hoe wordt praktische invulling aan regelgeving gegeven? Door Marjan Vaartjes, juridisch manager van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

16.15   Plenaire discussie met de inleiders.

16.25     Afsluiting door Fred Hammerstein, voorzitter Legal Valley

16.30     Netwerk borrel Juristen uit Gelderland zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dit juridisch kenniscafé in Brebl (Honingcomplex), Waalbandijk 14 e/f , 6541 AJ Nijmegen. De bijeenkomst start om 15.00 uur en eindigt om 17.00 uur, deelname is kosteloos. Aanmelden kan via https://legalvalleynederland.nl/juridisch-kenniscafe/   

Save the date; het Legal Valley congres Maatschappij & Recht wordt dit jaar op 24 april georganiseerd en heeft als thema “de jurist van de toekomst” 

Stichting Legal Valley is een initiatief van de Provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Zutphen, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Rechtbank Gelderland, Openbaar Ministerie Oost-Nederland, Orde van Advocaten Gelderland, Radboud Universiteit, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, VNO-NCW Gelderland en OKA

Voor meer informatie kijk op www.legalvalleynederland.nl of mail naar info@legalvalleynederland.nl


Auteur

OKA profile pic
OKA
Ondernemers Kontakt Arnhem