Gisela Albers

Interview 07 mrt 2019

Omschrijving

Nieuwe directeur HAN


Artikel

In het onderwijs kun je jonge mensen helpen om richting te zoeken en hun eigen carrièrepad te kiezen. “Onderwijs is een ontzettend boeiend vakgebied, omdat je invloed hebt op de vorming van mensen”, vertelt Gisela Albers, directeur HAN FEM enthousiast. Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is in transitie. De herstructurering van een soms ondoorgrondelijke organisatie met een waaier aan studierichtingen en mogelijkheden maakt HAN2020 met 14 aansprekende academies herkenbaar en responsiever.

Tekst: Xandra Derks

Bestaat jouw baan nog over een paar jaar? Het is niet alleen de vraag die voor faculteitsdirecteur Gisela speelt. Het is een vraag die eigenlijk iedereen aan gaat. Niet zo zeer vanwege een reorganisatie zoals bij HAN, maar doordat technologische ontwikkelingen bepaalde functies overbodig maakt. Een hot topic voor HAN. Gisela: “Als onderwijsinstelling wil je niet opleiden voor beroepen die straks niet meer bestaan. Dat geldt niet alleen voor starters op de markt maar ook voor huidige arbeidskrachten die deeltijdonderwijs of een master volgen. De driehoek: onderwijs, werkveld en onderzoek staat daarom aan de basis van ons professionele bestaan. Twee vragen zijn daarbij essentieel. Aan wat voor soort gekwalificeerde mensen hebben werkgevers behoefte? Welke kennis moeten deze toekomstige medewerkers hebben? Ontwikkelingen gaan snel, gedegen onderzoek door lectoraten geeft verder inzicht. De wisselwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en onderwijs moet ervoor zorgen dat je opleidt voor beroepen met toekomstperspectief. Naast lectoraten van de HAN speelt een Economic Board hierbij ook een belangrijke rol. Dat is de accelerator op kennisgebied tussen de verschillende opleidingsinstituten in de regio.

14 academies
Voor de HAN betekent het de blik op de buitenwereld vergroten. Daarom gaan we reorganiseren naar een daadkrachtige organisatie met een heldere structuur. We willen toe naar 14 academies waaronder opleidingsvakgebieden geclusterd worden. Denk daarbij aan de Academie Financieel Management, de Academie Business & Communicatie, Academie Bedrijfskunde & Mens, de Academie Arnhem Business School en de Academie Recht. Het werkveld wordt hierdoor concreter. Niet alleen voor studenten maar ook voor ondernemers. Het streven is om in 2020 de organisatie future proof te hebben.

Toegevoegde waarde
HAN is van toegevoegde waarde voor ondernemers. Uiteraard voor stages en afstudeeropdrachten en zeker voor het doen van onderzoek. Wij willen een centrum of expertise zijn op verschillende vakgebieden. Daarbij zoeken we bewust de verbinding met ondernemers, docenten én studenten, maar ook de genoemde Economic Board. Welke vragen spelen er? Welke business case kunnen we samen uitwerken? Op dit moment is het wellicht onduidelijk wat allemaal kan en wie je aan moet spreken bij HAN. Dat gaan we dus verbeteren. Het liefst met een overzichtelijke portal waar je terecht kunt met al je vragen.”

Reorganisatie
De reorganisatie heeft nogal wat voeten in de aarde. Zeker voor de bemensing. Geen enkele instituuts- of faculteitsdirecteur weet op dit moment wat zijn of haar toekomstige rol wordt. Toch zet iedereen zijn schouders eronder om de nieuwe HAN vorm te geven. Het typeert onderwijs. Gisela: “In het onderwijs help je jonge mensen om hun eigen passie te ontdekken. Voor ons is onderwijs onze passie. Er vallen overigens geen ontslagen, maar iedereen krijgt wel een andere rol.

Groei
Als mens ben ik gegroeid binnen deze organisatie. Maar ook de organisatie zelf is gegroeid en groeit nog elke dag. Studenten wil ik faciliteren om hun dromen waar te kunnen maken. Hun zorgen zijn soms groot. Helaas kampt een aantal studenten met burn-out of stress. Een studieschuld ligt daar soms aan ten grondslag. Reden te meer om studenten zich gehoord en gezien te laten voelen. Een welkom gevoel geven. Een baan met toekomstperspectief is dan een waardevolle beloning voor hun inspanning. Daarvoor is samenwerking met het bedrijfsleven en onze reorganisatie juist zo belangrijk. “Wat kunnen doen we doen voor elkaar? Ik maak daarom graag kennis met je tijdens een OKA-bijeenkomst.” 


Auteur

OKA profile pic
OKA
Ondernemers Kontakt Arnhem