Aanmelden Koning Willem I-prijs

Prikbord 30 nov 2017

Omschrijving

Inschrijven is nu mogelijk


Artikel

Koning Willem I Awards en Plaquette

De Maatschappij (voor Nijverheid en Handel) departement Arnhem https://de-maatschappij.nl/departement/64 wil graag een bijzondere Award bij u onder de aandacht brengen. 

Volgend jaar mei zullen de Koning Willem 1 Awards en Plaquette weer worden uitgereikt. En dit keer in Nijmegen, als Green Capital of Europe 2018, dus het zou mooi zijn als de winnaar ook nog eens uit onze regio komt!
Deze Awards, de bekroning van het Nederlandse bedrijfsleven, zijn inhoudelijke prijzen, een aanmoediging en voor de plaquette een mogelijke koppeling met internationale prijzen. De Awards staan onder andere voor:

  • belonen van goed en gezond ondernemerschap, tot uitdrukking komend in durf, daadkracht, duurzaamheid en doorzettingsvermogen;
  • stimuleren van creatief en innovatief ondernemerschap;
  • versterken van de onderlinge contacten tussen bedrijven;
  • aandacht voor positieve ontwikkelingen in de Nederlandse economie.

Daarnaast brengt het de bedrijven een scherpe analyse van de eigen identiteit en bovenal trots en betrokkenheid van de werknemers en stakeholders.
Maar er is ook een maximale exposure voor de betreffende bedrijven door Koninklijke en nationale media aandacht. Bovendien bestaat de mogelijkheid, aan te sluiten bij internationale handelsmissies.

De Koning Willem I Stichting heeft een bewuste en natuurlijke keuze gemaakt De Maatschappij te vragen als wervingspartner van de kandidaten voor de genoemde Awards. De onafhankelijkheid van ons netwerk, de landelijke dekking en het koninklijke zegel zijn nadrukkelijk argumenten om een succesvolle werving te garanderen.

Wij willen u vragen de KW1 Prijs bij uw leden onder de aandacht te brengen en/of te onderzoeken, welke bedrijven aan de criteria; durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, duurzaamheid en innovatie, voldoen. Mocht het nodig zijn dan willen wij het voorgestelde bedrijf bezoeken en vervolgens enthousiasmeren zich in te schrijven. Daarmee houden wij voor de regio tevens het overzicht.

  • Het bedrijf kan het inschrijfformulier vinden op de website van de KW1 Stichting;
  • De inschrijftermijn eindigt op 31 januari 2018, maar bij voorkeur geschiedt de inschrijving voor 31 december 2017.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij graag naar de volgende link: https://www.kw1prijs.nl/.  

In afwachting van uw reactie en hopend op kwalitatieve goede inzendingen.

Met hartelijke groet,

Namens het bestuur van De Maatschappij, departement Arnhem

Wim Rutgers
VicevoorzitterAfbeeldingen


Auteur

OKA profile pic
OKA
Ondernemers Kontakt Arnhem